Nazir Doğan Code Blog

Ionic 2 - Google Maps

| Comments

Bu yazımda Ionic 2 uygulamalarında Google Maps‘ı nasıl ekleyeceğimiz ve ionic-native kullanarak konum bilgisini almayı öğreneceğiz.

Şimdi yeni bir ionic projesi oluşturarak başlayalım.

1
2
3
ionic start ionic-maps blank --v2
cd ionic-maps
ionic platform add android

Daha sonra ise konum bilgisi alabilmek için Geolocation pluginini ekliyoruz.

1
ionic plugin add cordova-plugin-geolocation

Google Maps'in script'ini index.html‘e ekliyoruz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
<body>
 <ion-app></ion-app>

<!-- Google Maps -->
 <script src="http://maps.googleapis.com/maps/api/js"></script>


 <!-- cordova.js required for cordova apps -->
 <script src="cordova.js"></script>
 <!-- Polyfill needed for platforms without Promise and Collection support -->
 <script src="build/js/es6-shim.min.js"></script>
 <!-- Zone.js and Reflect-metadata -->
 <script src="build/js/Reflect.js"></script>
 <script src="build/js/zone.js"></script>
 <!-- the bundle which is built from the app's source code -->
 <script src="build/js/app.bundle.js"></script>
</body>

Bunları ekledikten sonra angular/core‘dan OnInit'i ekliyoruz.

1
2

import {Component, OnInit} from '@angular/core';

Konum almak için ise Geolocation'i ekliyoruz.

1
2

import {Geolocation} from 'ionic-native';

Daha sonra fonksiyonumuzu yazıyoruz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

 loadMap() {
  Geolocation.getCurrentPosition().then((resp) => {
   var latlng = new google.maps.LatLng(resp.coords.latitude, resp.coords.longitude);
   var myOptions = {
    zoom: 8,
    center: latlng,
    mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP
   };
   var map = new google.maps.Map(document.getElementById("map"), myOptions);
  });
 }

Eğer Typescript yazıyorsanız Google Map'sin hata verdiğini göreceksiniz.

1
2
3
4
5

TypeScript error: /Users/nazirdogan/ionic-maps/app/pages/home/home.ts(21,24): Error TS2304: Cannot find name 'google'.
TypeScript error: /Users/nazirdogan/ionic-maps/app/pages/home/home.ts(25,20): Error TS2304: Cannot find name 'google'.
TypeScript error: /Users/nazirdogan/ionic-maps/app/pages/home/home.ts(27,21): Error TS2304: Cannot find name 'google'.
TypeScript error: typings/index.d.ts(2,1): Error TS6053: File 'typings/globals/google.maps/index.d.ts' not found.

Bu hatanın nedeni ise Typescript Definition dosyalarının olmamasıdır.

Bu hatayı gidermek için

1
2
3
 npm install typings --global  

 typings install dt~google.maps --global

Yukarıdaki gibi typings'i yüklersek projemizde typings klasörü altında globals klasörü içinde google.maps dosyaları yüklenecektir.

Yazdığımız fonksiyonu ngOnInit ile çagırıyoruz.

1
2
3
4
5
6

ngOnInit() {
  console.log('ngOnInit');
  this.loadMap();
 }

Html tarafında ise id'si map olan bir div oluşturuyoruz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
<ion-header>
 <ion-navbar>
  <ion-title>
   Google Maps
  </ion-title>
 </ion-navbar>
</ion-header>
<ion-content scroll="false">
 <div id="map"></div>
</ion-content>

sass dosyamız

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
.home {

}
.scroll {
  height: 100%;
}

#map {
  width: 100%;
  height: 100%;

}

project structure

Projenin Github linki

Comments