Nazir Doğan Code Blog

Swift 3 Dersleri-Temeller

| Comments

Merhaba Dünya uygulaması

1
print("Merhaba Dünya")

Değişken Tanımlama

1
2
var myName = "Nazır"
var myNumber = 13

Sabit Tanımlama

1
let myName = "Nazır"

Veri Tipleri

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
  // Character veri tipi
 var character :Character = "N"
 
 // String Veri Tipi
 var myName: String = "Nazır"
 
 // Int Veri Tipi
 var myNumber: Int = 13
 
 // Float ve Double veri tipi
 
 var number:Float = 4.2
 
 var number2:Double = 1.1
 
 // sabitlerde bu şekilde yazılabilir
 let myName:String = "Nazır"

For döngüsü oluşturma

1
2
3
for var x in 0..<10 {
 print(x)
}

Switch case yapısı

1
2
3
4
5
6
7
let name = "Nazır"
// 'break' yazmak gerekmez.
switch name {
 case "Nazır" : print("Merhaba Nazır")
 case "Damla" : print("Merhaba Damla")
 default : print("Merhaba")
}

While Döngüsü

1
2
3
4
5
6
7
var x = 0
 
// 0'dan 9 a kadar sayar
while x<10 {
 print(x)
 x++
}

If Else yapısı

1
2
3
4
5
6
7
8
let swiftIsCool = true
 
if swiftIsCool {
 print("Tabi Canım")
}
else {
 print("Hayır")
 }

Comments