Nazir Doğan Code Blog

Ionic 2 - Sunucudan Veri Alma

| Comments

project structure

Mobil uygulamaların birçoğu servis olmadan çokta birşey ifade etmezler. ve birçok uygulama REST ve benzeri servisleri kullanmaktadır. Şimdi bizde yapacağımız uygulama ile basit bir servis çagırısı yapıp veriyi ekrana basacağız.

Yapacağımız uygulama basit bir hava durumu uygulaması olacak. Servisden veriyi alma dışında Geolocation pluginini kullanımını göreceğiz. Ayrıca ionic'in yeni CLI yeni özelliğinden bir tanesini kullanacağız.

Şimdi uygulamayı oluşturarak başlayalım.

1
2
 ionic start Ionic2Weather blank --v2
 cd Ionic2Weather

uygulamayı oluşturuduktan sonra ilk iş olarak servis için provider'i üretiyoruz.

Bunu Ionic CLI'da bulunan generate komutu ile yapıyoruz.

Not : Bu komut ile sayfa sayfa'da generate edilmekte. Dökümanda bulabilirsiniz.

1
ionic g provider MyData

yukaradaki komut ile Ionic bizim için yok ise bir providers klasörü oluşturuyor. Ayrıca verdiğimiz isimde bir klasör daha oluşturup içerisinde aynı isimle typescript dosyası oluşturuyor.

providers - > my-data -> my-data.ts

Comments