Nazir Doğan Code Blog

Chrome Developer Tools -Console API Referans

| Comments

Chrome Developer Tools birçok web geliştiricinin vazgeçilmez bir araçtır. Console API ise uygulamamızda hata ayıklama, ekrana bilgi yazdırma ve Javascript  analizi yapmamıza imkan sağlamaktadır.

Eğer yazdığınız expression false degerini alıyorsa mesajı ekrana basar.

Örnegin:

var list = document.querySelector('#myList');

console.assert(list.childNodes.length < 10, "List item count is >= 10");

assert-failed-list

console.clear()

Console ekranını temizler

 

count()  fonkisyonunun kaç defa çağrıldığını  gösterir.

function login(user) {  
 console.count("Login called");
  // login() code...
}

 

Farklı bir örnek ile count() methoduna bakarsak  her isim için farklı çağrıldıgı için 1,2,3 şeklinde artmayıp  farklı farklı yazmıştır.

function login(user) {  
 console.count("Login called for user '" + user + "'");  
 // login() code...
}

 

console.log() ile aynıdır.

 

Belirtilen nesneyi Javascript  nesnesi görünümünde  ekrana basar.

console.dir(document.body);

 

Ayrıca  console.log'a  "%0 " yazarak  console.dir ile aynı şekilde kullanabilirsiniz.

console.log("document body: %O", document.body);

 

 

console.log()'a  benzer olarak method nerede çağrılıyor ise stack trace'leri içerir.

function connectToServer() { 
 var errorCode = 1;  
if (errorCode) {  

 console.error("Error: %s (%i)",
 "Server is not responding", 500); 
 }}

connectToServer();

 

 

 

Yazı Güncellenecektir...

Comments