Nazir Doğan Code Blog

PhoneGap/Cordova Uygulamalarında ActionSheet Kullanımı

| Comments

Action Sheet  native olarak kullanıcıya seçenek listesinden birşey seçtirmek için kullanabileceginiz bir plugindir.  Birçok uygulamada görebilirsiniz. ( Yazının sonundaki görsele bakarsanız daha anlaşılır olabilir.) Plugin iOS, Android ve Windows Phone platformlarını desteklemektedir.

Şimdi  basit bir uygulama oluştururak  nasıl kullanıldığını görelim.

//
cordova create actionsheet com.example.actionsheet ActionSheet
//
cd actionsheet

//
cordova platform add android

//

ActionSheet pluginini ekliyoruz ve hazırlıyoruz.

cordova plugin add https://github.com/EddyVerbruggen/cordova-plugin-actionsheet
//
 cordova prepare

Demo olarak bu kodu inceleyebilirsiniz. oldukça basit Javascript kodu oldugu için açıklamaya gerek yok diye düşünüyorum.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <meta name="format-detection" content="telephone=no" />
  <!-- WARNING: for iOS 7, remove the width=device-width and height=device-height attributes. See https://issues.apache.org/jira/browse/CB-4323 -->
  <meta name="viewport" content="user-scalable=no, initial-scale=1, maximum-scale=1, minimum-scale=1, width=device-width, height=device-height" />
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/index.css" />
  <meta name="msapplication-tap-highlight" content="no" />
  <title>Hello ActionSheet</title>
</head>
<body>
<div class="app">
  <h1>ActionSheet demo</h1>
  <div id="deviceready" class="blink">
    <p class="event listening">Connecting to Device</p>
    <p class="event received">Device is Ready</p>
    <button onclick="testShareSheet()">Test Share</button><br/><br/>
    <button onclick="testDeleteSheet()">Test Delete</button><br/><br/>
    <button onclick="testLogoutSheet()">Test Logout</button>
  </div>
</div>
<script type="text/javascript" src="cordova.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/index.js"></script>
<script type="text/javascript">

  app.initialize();

  var callback = function(buttonIndex) {
    setTimeout(function() {
      alert('button index clicked: ' + buttonIndex);
    });
  };

  function testShareSheet() {
    var options = {
      'androidTheme' : window.plugins.actionsheet.ANDROID_THEMES.THEME_HOLO_LIGHT,
      'title': 'What do you want with this image?',
      'buttonLabels': ['Share via Facebook', 'Share via Twitter'],
      'addCancelButtonWithLabel': 'Cancel',
      'androidEnableCancelButton' : true,
      'winphoneEnableCancelButton' : true,
      'addDestructiveButtonWithLabel' : 'Delete it'
    };
    window.plugins.actionsheet.show(options, callback);
  }

  function testDeleteSheet() {
    var options = {
      'addCancelButtonWithLabel': 'Cancel',
      'addDestructiveButtonWithLabel' : 'Delete note'
    };
    window.plugins.actionsheet.show(options, callback);
  }

  function testLogoutSheet() {
    var options = {
      'buttonLabels': ['Log out'],
      'androidEnableCancelButton' : true,
      'winphoneEnableCancelButton' : true,
      'addCancelButtonWithLabel': 'Cancel'
    };
    window.plugins.actionsheet.show(options, callback);
  }

</script>
</body>
</html>

ActionSheet Github sayfasını ziyaret edip daha fazla bilgi alabilirsiniz.

snapshot41

Comments