Nazir Doğan Code Blog

Tizen Uygulama Geliştirme-Uygulama Paket Yöneticisi

| Comments

Uygulama paket yöneticisi Tizen  Framework'un çekirdek modüllerinden  biridir .Uygulama  yükleme kaldırma ve güncelleme paketleri ve onların bilgilerini  depolamaktan sorumludur.Paket yöneticisi kullanarak, aynı zamanda cihazda yüklü olan paketler ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

Uygulama paket yöneticisi modülü uygulamaları çeşitli destek genişletilebilir, ve belirlenen kurulum modülleri buna eklenebilir.

Tizen aşağıdaki uygulama paketleri destekler:

Web Uygulama Paketi

Hirbid  Uygulama Paketi

application_package_manager

Web uygulama Paket Yapılandırması:

Her Web Widget paketinin  meta verileri gösteren bir yapılandırma dosyası, config.xml vardır.

Comments